Mention légale
Privacitat - Protecció de dades
D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’usuari queda informat i accepta la incorporació de les seves dades, als únics fins de realitzar la gestió encomanada, i mantenir-li informat de possibles novetats jurídiques o del despatx, en el fitxer automatitzat responsabilitat de CAL PERÓ. Per exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, així com revocar el consentiment prestat en virtut de la present autorització podrà dirigir-se a: CAL PERÓ, Cal Peró s/n, 08695 Gisclareny, Barcelona (Espanya) Tel. +34 630 66 20 66 info@calpero.com
Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat de Cal Peró. Tots els drets estan reservats: contingut, disseny i codi font d’aquesta pàgina web i, en especial, sobre les imatges, textos, marques, noms comercials i dades que s’inclouen, els quals estan protegits per la legislació vigent relativa a la propietat intel·lectual i industrial.

La Web conté dades de tipus informatiu i orientador i Cal Peró es reserva el dret a actualitzar-los, quan ho estimi convenient, a eliminar-los, limitar-los o impedir l’accés a ells, de forma temporal o definitiva.